Udflytning til CIS-området – MAFCON har ikke lavet andet i 20 år!

News & Events

Ingeniørmanglen er fejltolket.

Lønsomhedspresset på kerneområdet – projekteringen – er øget voldsomt og søges løst ved i højere grad at satse på erfarne ressourcer.
Derfor bliver det et spørgsmål om at skaffe kvalificerede ressourcer billigere – og som findes på distancen.
Hvorfor? Ganske enkelt fordi man får mere for mindre.
Det er ikke kompliceret at have medarbejdere på distancen! Det er et spørgsmål om struktur – ude såvel som hjemme. Læs hvordan Mafcon’s ”plug and play” model tæmmer distancen og gør såvel ansættelser som drift enkle og overskuelige.
http://co-sourcing.dk/

Our Clients

Omkostningseffektive kompetencer! Så er……

Myterne om Outsourcing og Offshoring!
Viden om besparelser

Østregionen med Ukraine som omdrejningspunktet et godt bud på en attraktiv og kompetent destination, placeret lige på grænsen til EU. Ukraines kompetenceniveau sammen med et substantielt lavere løn- og omkostningsniveau mere end opvejer grænsepassagen og de markant anderledes rammebetingelser. Besparelsen i forhold til Polen andrager € 10.000 pr. blue collar medarbejder årligt. Sammenlignet med det danske niveau er besparelsen € 30.000.

Hvorhen – Hvordan – Hvorfor? MAFCON sikrer klare svar…

Viden om Østregionen

Etablering/outsourcing/offshoring til Ukraine er MAFCON's kernekompetence. Mere end 20 års engagement har skabt en unik videns- og erfaringsplatform, som sikrer, at vore klienter kommer i mål med deres forventninger – rettidigt! 

Struktur, viden og erfaringer fra en lang række projekter i mange forskellige brancher betyder, at vore klienter kan fokusere på det, de er bedst til – deres egen forretning.

Destinationens udfordringer…

Viden om etablering i Ukraine Viden om etablering i Hviderusland

At drive forretning i Ukraine er en udfordring, som stiller høje krav til enhver virksomhed, uanset størrelse. At skulle begå sig i en ny kultur er i sig selv en udfordring, men at forholde sig til et ukendt juridisk og administrativt netværk er om muligt endnu vanskeligere.

Og når det er sagt, så udgør hjemmefronten fortsat den største fejlkilde!

MAFCON har +10.000 H erfaring i dimensionering, planlægning og gennemførelse af udflytninger til Ukraine og CIS-området. Opgaverne løses fra ”A - Z”, fra beslutningsgrundlag til idriftsættelse i en lang række brancher.