Rapport om automatiseringshuse

De individuelle krigeres tid lakker mod enden – en summering.

MAFCON har netop gennemført en interviewrunde blandt Danmarks automatiseringshuse for at klarlægge og detaljere den højt profilerede mangel på kvalificerede medarbejdere samt barriererne for at anvende ressourcer, placeret på distancen. Langt hovedparten af organisationerne er fortsat præget af, hvad man kan kalde individuelle krigere; pionerer, der har været med fra starten og som kan spille alle pladser på holdet, og som er sektorens back-bone.

Samtidig står de i vejen for en egentlig organisering, hvormed mange af virksomhederne med enkle tilpasninger ville kunne tilføre de nødvendige kompetencer på distancen – og til en anderledes omkostning.

Branchens ekspansion og den relevante uddannelseskapacitet matcher ikke, så under alle omstændigheder vil det over en ganske lang periode være nødvendigt at søge ressourcer på distancen – og så tilpasse virksomhedernes organisationer til realiteterne.

Og i virkeligheden indeholder denne løsning også et umiddelbart vækstpotentiale, når de individuelle krigere frigøres fra en række opgaver, som fremover løses på distancen.

Markedet

Størstedelen af de adspurgte automatiseringshuse har ledige stillinger. Det er primært softwareudviklere som efterspørges af virksomhederne. Grundet forskellige robotmærker, kan det være forskellige programmeringssprog, der efterspørges. Virksomhederne oplever også, at det i højere grad kræves, at de kan servicere flere og flere forskellige robotmærker i takt med øget konkurrence.

Kravene

Virksomhederne lægger generelt stor vægt på, at medarbejderne skal være i stand til at kunne have direkte kontakt med kunder. Derfor vurderer en stor del af de adspurgte virksomheder, at danskkundskaber er en vigtig egenskab for at kunne arbejde i virksomheden. Denne tendens ses specielt blandt mindre virksomheder, hvor kapaciteten i virksomheden kræver, at medarbejderne har en del kundekontakt.

Individuelle krigere dominerer

Kravet om danskkundskaber skyldes primært arbejdsstrukturen i virksomhederne. Hvor man i høj grad vægter, at medarbejderne både kan agerer på et teknisk niveau og et på et niveau, hvor medarbejderen har kontakt med kunden og kan virke salgsfremmende. Derfor vægtes danskkundskaber også i højere grad end lavere omkostninger blandt de fleste virksomheder.

Dog har flere virksomheder haft ansat folk uden eller med begrænsede danskkundskaber uden problemer. Dette har blot krævet en anden arbejdsgang end den sædvanlige.

Branchens konsolidering skaber struktur

Den igangværende konsolidering i branchen skaber større kapacitet og bedre udnyttelse af arbejdskraften i virksomhederne. Det skaber igen stordriftsfordele og vidner også om en stigende konkurrence på markedet og større projekter. Her er det nødvendigt for virksomhederne at have en vis størrelse og kunne tilbyde en større række af forskellige kompetencer.

Rekruttering og efterspørgsel

Det er blevet mere og mere normalt, at automatiseringshusene har set det nødvendigt at bruge eksterne rekrutteringsbureauer, når der skal ansættes nye ingeniører og softwareudviklere.

Denne udvikling er primært drevet af behovet for at kunne få de nødvendige kompetencer ind i virksomheden.

Dette vidner også om en mangel på den nødvendige arbejdskraft. Virksomhederne har også oplevet, at det generelt er blevet svære at ansætte de efterspurgte kompetencer gennem en årrække.

Om undersøgelsen

Den er gennemført i januar 2017 som et repræsentativt antal telefoninterviews med automatiseringsvirksomheder fordelt geografisk og størrelsesmæssigt.

©2023 by MAFCON ApS. All Rights Reserved           

Log in with your credentials

Forgot your details?

Read previous post:
Ingeniørparadokset i Danmark

Ingeniørmanglen er fortsat en vigtig del af virksomhedernes bekymringspalette og fokuserer på erfaringer og IT kompetencer. Derfor gør meroptaget på...

Close