CFT Ukraine

Gram Equipment A/S er en af verdens førende producenter af iscreme produktionsanlæg, så uanset hvor du i verden spiser en is, er denne med stor sandsynlighed produceret på en fabrik med udstyr fra GE.

MAFCON fik til opgave i samarbejde med virksomheden at strukturere virksomhedens produkter og at etablere en lavomkostnings produktionsenhed i Ukraine, der fremover skulle tjene som produktionssted for de mere løntunge produkter og emner i sortimentet.

På baggrund heraf blev det besluttet at etablere en produktionsenhed på 3.500 M2 i Postomyty i det vestlige Ukraine, hvor fremstillingen af en række komponenter og mindre produktionsanlæg skulle foregå.

Et detaljeret forstudie dannede basis for etableringen af en 3.500 M2 stor produktionsenhed. Her blev produktionsudstyret fra Danmark placeret inklusive et bearbejdningscenter; ikke for at billiggøre enhederne yderligere, men for at sikre produktkvaliteten i produktionen.

I det videre forløb er aktiviteterne udvidet med konstruktionsopgaver og montager.

MAFCON fik overdraget opgaven med etableringen og den blev løst på end-to-end basis.

Virksomhedens navn:

CTF-Ukraine

Placering:

Postomyty, Ukraine

Antal medarbejdere:

80 medarbejdere

Størrelse:

3.500 M2

Ydelser:

Valg af lokation, selskabsstiftelse, rekruttering af ledelse, køb og renovering af produktionslokaler, overflytning af alt produktionsudstyr samt endelig alle nødvendige godkendelser og tilladelser.

©2023 by MAFCON ApS. All Rights Reserved           

Log in with your credentials

Forgot your details?