Guldmann

Guldmann A/S er en af verdens førende leverandører af hjælpemidler til personer med funktionsnedsættelse og arbejdsredskaber til deres hjælpere. Da disse hjælpemidler i de fleste lande betales med offentlige midler, betød et voldsomt stigende behov kombineret med begrænsede budgetter, at virksomhedens løsninger kom under et voldsomt prispres.

MAFCON fik til opgave at strukturere virksomhedens produkter og at etablere en lavomkostnings produktionsenhed i Ukraine, der fremover skulle tjene som produktionssted for de mere løntunge produkter i sortimentet.

Et detaljeret forstudie udført med bistand fra NOPEF fonden dannede basis for etableringen af en 3.500 M2 stor produktionsenhed. Her blev produktionsudstyret fra Danmark placeret inklusive to svejserobotter; ikke for at billiggøre enhederne yderligere, men for at sikre produktkvaliteten i produktionen af eksempelvis hospitalssenge og andre elementer til personhåndtering.

Udviklingen i Guldmann’s afdeling i Ukraine er gået fra at lave underleverandørydelser hjem til Danmark til i dag at beskæftiger i dag knapt 100 medarbejdere, som nu udvikler og producerer en række færdige produkter.

MAFCON fik overdraget opgaven med etableringen og den blev løst på end-to-end basis.

Virksomhedens navn:

Guldmann

Placering:

Kolokiv, Ukraine

Antal medarbejdere:

100 medarbejdere

 

Størrelse:

3.500 M2

Ydelser:

Valg af lokation, selskabsstiftelse, rekruttering af ledelse, leje og renovering af produktionslokaler, overflytning af alt produktionsudstyr samt endelig alle nødvendige godkendelser og tilladelser.

©2023 by MAFCON ApS. All Rights Reserved           

Log in with your credentials

Forgot your details?