Mita-Teknik

Med mere 60.000 levede enheder er Mita-Teknik A/S i dag en af verdens førende uafhængige leverandører af styringer til vindmøller. I 2004 stod Mita overfor et valg og traf en afgørende beslutning om at tilføre kompetencer og kapacitet på distancen.

Ukraine blev valgt til fordel for Indien baseret på en fuldskala sammenligning, og resultatet var entydigt mht. uddannelsesniveau, kompetencer og ikke mindst nærhedsfaktoren.

Udviklingen i Mita-Teknik’s afdeling i Lviv i Ukraine er gået fra at lave underleverandørydelser hjem til Danmark til i dag at beskæftiger i dag knapt 100 højtuddannede IT medarbejdere, som nu udvikler og servicerer vindmøllestyrer internationalt indenfor deres produktgruppe.

MAFCON fik overdraget opgaven med etableringen og den blev løst på end-to-end basis.

Virksomhedens navn:

Mita-Teknik

Placering:

Lviv, Ukraine

Antal medarbejdere:

100 medarbejdere

 

Størrelse:

3.000 M2

Ydelser:

Valg af lokation, selskabsstiftelse, rekruttering af ledelse, køb og renovering af kontorejendom inkl. en beboelsesenhed, alle nødvendige godkendelser og tilladelser og endelig hele IT opkoblingen samt procesudstyr.

©2023 by MAFCON ApS. All Rights Reserved           

Log in with your credentials

Forgot your details?