Human Resource

Ud fra klienternes specifikationer gennemfører MAFCON den samlede rekrutteringsproces. I forbindelse med det endelige valg udarbejdes ansættelseskontrakter samt fremskaffelse af visa eller arbejdstilladelser, såfremt det er nødvendigt.

Human Resource har det overordnede ansvar for:

  • Rekruttering af nøglepersonel
  • Indhentning af visa og arbejdstilladelser

©2023 by MAFCON ApS. All Rights Reserved           

Log in with your credentials

Forgot your details?