Ingeniørparadokset i Danmark

Ingeniørmanglen er fortsat en vigtig del af virksomhedernes bekymringspalette og fokuserer på erfaringer og IT kompetencer.

Derfor gør meroptaget på ingeniøruddannelserne ingen forskel i den aktuelle situation, hvilket da også den høje dimittendledighed bekræfter.

Erfaring og kompetencer koster mere og mere. Det ses klart af udviklingen i den seneste periode, hvor ledigheden i den gruppe var på 2 % og lønfremgangen 6,6 %.

Her og nu løsningen for virksomhederne er at få skabt adgang til flere kvalificerede medarbejdere. Og her byder distancen ind med ikke alene højt kvalificerede medarbejdere, men også et betydeligt lavere omkostningsniveau.

Distancearbejde er et område i rivende udvikling og hvor mere end halvdelen af danske virksomheder i dag har virtuelle medarbejdere. Ledelse, organisering og teknologi sikrer effektiviteten og samspillet med den faste del af organisationen.

Der er ikke mangel på ingeniører – det er mangel på kompetencer

Flere og flere studerende søger mod en ingeniøruddannelse, og optaget på ingeniøruddannelserne i Danmark er steget markant. I 2007 optog man 2.799 studerende på ingeniøruddannelserne i Danmark. Dette tal er mere end fordoblet i 2016 til 5.838 studerende. Ifølge ingeniørenes interesseorganisation, IDA, vil efterspørgslen af ingeniør stige fra 76.686 i 2015 til 99.317. Det vil ifølge IDA skabe en mangel på 9.266 ingeniører i 2025.

Arbejdsløsheden blandt ingeniører er ifølge Akademikernes a-kasse nede omkring 2 %2 . Anderledes ser det ud for de nyuddannede ingeniører, som oplever en arbejdsløshed på 22,6 %3 . Set i lyset af den markante stigning i antallet af optagne studerende på ingeniøruddannelserne, må det forventes, at det bliver sværere at aktivere de nyuddannede ingeniører i fremtiden.

De danske virksomheder efterspørger ingeniører med mere erfaring og flere kompetencer.

Kvaliteten blandt nyuddannede ingeniører er faldende

I takt med at det bliver sværere at tiltrække kompetent arbejdskraft, ser man også en markant stigning i lønudviklingen blandt ingeniører. Ifølge tal fra IDA, har man igennem de sidste to år oplevet gennemsnitlige lønstigninger blandt ingeniører i det private erhvervsliv på 3,9 % pr. år[5].

Erfaring og kompetencer er blevet markant dyrere for danske virksomheder. Ifølge den seneste statistik har ingeniører med 5 års anciennitet oplevet en gennemsnitlig lønstigning på 6,6 % i sidste periode.

Virksomhederne skal rustes til globalisering og digitalisering

En undersøgelse foretaget af ingeniørenes interesseorganisation, IDA, viser at den faglige kvalitet blandt de nyuddannede ingeniører er faldende. Undersøgelsen viser, at blandt underviserne på ingeniøruddannelserne, oplever 29 % af underviserne et faldende niveau i kravene til de afsluttende eksamener og et fald i det faglige niveau hos de nye ingeniørdimittender i løbet af 5 år. Undersøgelsen viser også, at 30 % af underviserne oplever at de nye studerende på ingeniøruddannelserne ikke har tilstrækkelige faglige færdigheder når de starter på uddannelsen og at de ikke i tilstrækkelig grad har de relevante studiekompetencer. Derudover peger 44 % af underviserne på, at de studerendes faglige forudsætninger er blevet dårligere i løbet af 5 år. Blandt underviserne mener 50 %, at adgangskravene til ingeniøruddannelserne bør skærpes, hvilket vil give et lavere antal ingeniør-dimittender.

Erfaring og kompetencer koster mere og mere

I takt med at det bliver sværere at tiltrække kompetent arbejdskraft, ser man også en markant stigning i lønudviklingen blandt ingeniører. Ifølge tal fra IDA, har man igennem de sidste to år oplevet gennemsnitlige lønstigninger blandt ingeniører i det private erhvervsliv på 3,9 % pr. år.

Erfaring og kompetencer er blevet markant dyrere for danske virksomheder. Ifølge den seneste statistik har ingeniører med 5 års anciennitet oplevet en gennemsnitlig lønstigning på 6,6 % i sidste periode.

Virksomhederne skal rustes til globalisering og digitalisering

I takt med den øgede globalisering vil danske virksomheder vil presset af konkurrencen fra virksomheder fra lande med et lavere lønniveau. Samtidig vil den teknologiske udvikling kræve, at fremtidens ingeniører skal kunne arbejde digitalt samtidig med at de skal have kompetencer og erhvervsmæssige erfaringer.

©2023 by MAFCON ApS. All Rights Reserved           

Log in with your credentials

Forgot your details?