Hvor meget skal vi bruge på korruption?

Korruption er et emne som ofte bringes på banen, når der tales om Ukraine.

Selvom tiderne med afpresninger hører 90’erne til, så er der ingen tvivl om, at måden man driver offentlig administration på i Ukraine, er meget anderledes, end det gøres i Danmark.

Læg dertil de kulturelle og lovgivningsmæssige forskelle, når det kommer til det at give gaver og betale for offentlige ydelser. I mange tidligere sovjet-lande er det almindelig og lovlig praksis at betale ekstra for at få behandlet sine sager hurtigere.

Dermed ikke sagt, at der ikke findes korruption i den offentlige administration i Ukraine. Men der findes en bred accept blandt de ukrainske myndigheder af, at vestlige virksomheder ikke ønsker at deltage i korruption.

Korruptionen bunder oftest i tidspres for at få de rette tilladelser fra det offentlige myndigheder. Og ofte kombineret med en manglende indsigt i gældende lovgivning og administrativ praksis.

Med den rette planlægning af viden, kan virksomheder drive forretning i Ukraine uden at blive begrænset af det offentlige bureaukrati og med god afstand til korruption.

Ukraine har gennem de seneste år igangsat omfattende reformer, der har til opgave at mindske korruptionen i Ukraine. Det har ifølge de årlige korruptions-indeks resulteret i bedre og bedre placeringer.

Men husk! Grundlæggende er det et spørgsmål om at beslutte sig for ikke at deltage i korruption.

Yevheniya Onyshko – CFT Ukraine

Hvad med bureaukratiet?

Det er korrekt, at Ukraine er et mere bureakratisk land sammenlignet med Danmark. Men samtidigt har flere politiske reformer været med til at lettet den bureaukratiske byrde ved at drive virksomhed i Ukraine. OECD’s årlige “Doing Business”-rapport afslører, at disse reformer har lettet byrden på en lang række af punkter.

Opstart af virksomhed

Ukraine har taget store skridt mod at gøre det lettere at starte en virksomhed i Ukraine. Reformer har betydet, at Ukraine har flyttet sig fra at være placeret som nr. 182 i verden til aktuelt at ligge nr. 52. Det er altså blevet mindre bureakratisk og mindre tidskrævende at starte en virksomhed. Sammentidigt er Danmark placeret som nr. 34 og Kina nr. 93.

Håndtering af byggetilladelser

Håndtering af byggetilladelser har været forbundet med meget bureakrati førhen. Men OECD’s rapport viser, at der er sket en stor udvikling på dette området. Ukraine har rykket fra en placering som nr. 182 til at være nr. 35. Sammenlignet er Danmark nr. 1 og Kina er nr. 172.

Betaling af skatter

Arbejdsbyrden ved at betale skatter og afgifter i Ukraine er også blevet reduceret betragteligt via reformationen af det ukrainske skatte- og afgiftssystem. OCED’s har rangeret Ukraine som nr. 43 i verden, hvilket er en betragtelig forbedring i forhold til tidligere. Sammenlignet er Danmark rangeret som nr. 8 og Kina er rangeret som nr. 130 i verden.

Muligheder for finansering

Ukraine er har et meget veludviklet finansielt system. Derfor er det forholdsvist ubureaukratisk at få finansiering ved finansielle institutioner i Ukraine. Ukraine er rangeres ifølge OECD’s rapport som nr. 29 i verden. Sammenlignet er Danmark placeret som nr. 42 og Kina er placeret som nr. 68 i verden.

©2023 by MAFCON ApS. All Rights Reserved           

Log in with your credentials

Forgot your details?