Real Estate

MAFCON forestår hele processen fra udvælgelsen af potentielle jordstykker, til opkøb, konstruktion og renovering af færdige bygninger. Samtidig med ansvar for indhentning af alle nødvendige godkendelser og tilladelser i denne forbindelse.

Bygningsområdet består af:

  • Bygninger og byggegrunde
  • Privatiseringsprocesser
  • Udfærdigelse af licitationer og kontrakter
  • Bygherrerådgivning
  • Fremskaffelse af alle relevante godkendelser og licenser

©2022 by MAFCON ApS. All Rights Reserved           

Log in with your credentials

Forgot your details?