Udviklingen i Ukraine er fortsat positiv

Den økonomiske vækst er stabil, drevet af beskæftigelse og forbrug. De betydelige støttemidler synes i rimeligt omfang at ramme de tiltænkte destinationer, og lempelserne fra omstruktureringen af den ukrainske statsgæld bliver kun i mindre omfang spist op af uvedkommende elementer.

Energibilledet uden Donbas er sammen med tilpasningen af de indenlandske energipriser langt mere positivt, og fokuseringen på energieffektivitet ruller ud i samfundet, og drevet af besparelsesindsatser “efter måleren”.

Korruptionsspøgelset er desværre fortsat meget nærværende – og overalt i samfundet, og de igangsatte tiltag mangler fortsat at vise håndgribelige resultater.
Omvendt er det nu som virksomhed muligt at agere i det ukrainske samfund uden at deltage i den alternative økonomi – men det kræver præcision og vedholdenhed i dagligdagen.

Valutaen er efter den betydelige værdinedsættelse nu i et niveau, der mere eller mindre afspejler real life. Det betyder også, at blue collar sektoren fortsat er attraktiv til lavkost produktion – og det er en situation, der kan forventes fastholdt de nærmeste år fremover.

IMF er vagthunden, der ser på økonomien og samtidig holder et vågent øje med reformprocessen. Indtil videre har modellen noget-for-noget haft en rimelig effekt, men som nok vil blive lidt udvandet i lyset af de kommende valg. I 2019 er der både præsident og parlamentsvalg.

Men er Ukraine så et land, hvor man som virksomhed trygt kan slå sig ned? Og hvordan er perspektiverne?

I samarbejde med Emerging Europe har vi forsøgt at skabe et konsolideret billede af Ukraine, dets status og fremadrettede muligheder, set i et bredere europæisk perspektiv.

Tre sektorer skiller sig ud, når det gælder mulighederne i Ukraine:

  • Landbrug og fødevarer
  • Energieffektivisering
  • Viden (IT, ingeniører, etc)

Landbruget er et fokusområde – fordi det er muligt! Potentialet er enormt og hele forsyningslinjer skal opgraderes, drevet og professionaliseret af detailsektoren. Energieffektivisering “efter måleren” er et tilsvarende enormt område, der er drevet af forbrugere og virksomheder.
Endelig repræsenterer videnspotentialet i Ukraine et interessant område. IT området er allerede oppe i omdrejninger, hvad angår rollen som service providers, mens reformattering af supply chain’en og inklusion af kærnekompetencer ligger fremadrettet.

Og så vil blue collar sektoren fortsat være attraktiv til lavkost produktion – og det er en situation, der kan forventes fastholdt de nærmeste år fremover. Her kan der forventes en tilstrømning af virksomheder i dag placeret bl.a. i Polen, Ungarn og andre CEE lande. De lider under manglen på kvalificeret arbejdskraft, der jo i dag er spredt rundt i de øvrige EU lande.

Sluttelig bør DCFTA – associeringsaftalen med EU – nævnes og i forlængelse heraf også ukrainernes visumfri indrejse i EU. DCFTA effekten er indtil videre baseret på good will, da ikraftsættelse er midlertidig.

MAFCON har siden 1996 været etableret i Ukraine og gennemført et stort antal etableringer for danske og europæiske virksomheder i en række forskellige brancher. Vi har opbygget en unik videns- og erfaringsbase, som gør os i stand til at løfte alle opgaver i relation til en etableringsproces; alternativt at vi leverer en turnkey løsning, klar til brug.

©2023 by MAFCON ApS. All Rights Reserved           

Log in with your credentials

Forgot your details?

Read previous post:
Danske virksomheder støtter og assisterer Ukraines økonomiske overgang

I forbindelse med den ukrainske præsidents besøg i København, har magasinet Emerging Europe skrevet en artikel om danske virksomheders rolle...

Close