Ukraine er et stort og fremvoksende marked. Landet er strategisk placeret i det centrale Europa, med gode transport forbindelser til Rusland og Mellemøsten. Men at lave forretninger i Ukraine er ofte forbundet med meget tidskrævende bureakrati og lange sagsbehandlinger.

Det er korrekt, at Ukraine er et mere bureakratisk land sammenlignet med Danmark. Men samtidigt har flere politiske reformer været med til at lettet den bureaukratiske byrde ved at drive virksomhed i Ukraine. OECD’s årlige “Doing Business”-rapport afslører, at disse reformer har lettet byrden på en lang række af punkter.

Opstart af virksomhed

Ukraine har taget store skridt mod at gøre det lettere at starte en virksomhed i Ukraine. Reformer har betydet, at Ukraine har flyttet sig fra at være placeret som nr. 182 i verden til aktuelt at ligge nr. 52. Det er altså blevet mindre bureakratisk og mindre tidskrævende at starte en virksomhed. Sammentidigt er Danmark placeret som nr. 34 og Kina nr. 93.

Håndtering af byggetilladelser

Håndtering af byggetilladelser har været forbundet med meget bureakrati førhen. Men OECD’s rapport viser, at der er sket en stor udvikling på dette området. Ukraine har rykket fra en placering som nr. 182 til at være nr. 35. Sammenlignet er Danmark nr. 1 og Kina er nr. 172.

Betaling af skatter

Arbejdsbyrden ved at betale skatter og afgifter i Ukraine er også blevet reduceret betragteligt via reformationen af det ukrainske skatte- og afgiftssystem. OCED’s har rangeret Ukraine som nr. 43 i verden, hvilket er en betragtelig forbedring i forhold til tidligere. Sammenlignet er Danmark rangeret som nr. 8 og Kina er rangeret som nr. 130 i verden.

Muligheder for finansering

Ukraine er har et meget veludviklet finansielt system. Derfor er det forholdsvist ubureaukratisk at få finansiering ved finansielle institutioner i Ukraine. Ukraine er rangeres ifølge OECD’s rapport som nr. 29 i verden. Sammenlignet er Danmark placeret som nr. 42 og Kina er placeret som nr. 68 i verden.

Transporten er et problem - men det bliver lettere!

Da Ukraine ikke er medlem af EU, er det mere omstændigt at krydse grænsen til EU

 med varer og materialer. Associeringsaftalen mellem EU og Ukraine (2014) samt den såkaldte Deep and Comprehensive Free Trade Areas (DCFTAs) (2016) har til formål at gøre det lettere at handle mellem EU-lande og Ukraine. Aftalen dækker blandt andet over en nedbringning af tariffer samt at Ukraine har forpligtet sig til at harmonisere mange af sine normer og standarder i industrien og landbruget til EU’s normer og standarder. Derudover skal Ukraine også harmonisere deres lovgivning i forhold til EU’s på en række områder som:

  • Konkurrence

  • Beskyttelse af intellektuelle rettigheder

  • Offentlige udbud og indkøb

Information omkring eksporter af specifikke varergrupper kan findes via dette link: http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/

©2023 by MAFCON ApS. All Rights Reserved           

Log in with your credentials

Forgot your details?